Torsby

Fryksdalsdialekten fingranskas

Tolv dialektforskare från de nordiska universiteten har besökt Torsby för att studera den värmländska Fryksdalsdialekten på platsen.

– Det finns många små variationer, och genom att studera det ingående så kanske vi kan kasta ljus över språkliga variationer generellt, säger Marit Julien, dialektforskare vid Lunds universitet.

Studien ingår i ett samnordiskt universitetsprojekt som startade 2005 och som avslutas nästa år.

– Vi vet att det finns likheter mellan norska och svenska dialekter, och det vi intresserar oss för är grammatiken och syntaxen, satsstrukturen, säger Marit Julien.

Det är på ett flertal platser i Norden, från Island till det svensktalande Finland och från nordligaste Norge till det sydligaste i Danmark, som de tolv dialektforskarna kartlägger de olika dialekterna genom intervjuer med lokalbefolkningen.

Att just Torsby med Fryksdalsdialekten blev utvalt är en tillfällighet eftersom forskarna var i angränsande Hedmarks fylke i Norge tidigare. Att dialekterna är på väg att försvinna tror inte Marit Julien.

– Vi tror inte att dialekter försvinner egentligen, de förändrar sig. Så länge det bor folk i Fryksdalen, så kommer de att ha en lokal identitet även språkligt.