Brist på bostäder för psykiskt funktionshindrade

Karlstads kommun kan inte leva upp till lagstadgade krav på att ordna bostäder till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det säger Inger Granhagen, chef för socialpsykiatrin och missbruksvården inom kommunen.

Sedan flera år finns det för få bostäder att tillgå och i höstas stoppade kommunledningen ett planerat nybygge som skulle gett elva nya bostäder. Det skriver Nya Wermlands-tidningen.