Frias för medicinbyte

Trots viss kritik frias en värmländsk läkare efter att ha bytt medicin för en 70-årig patient med sköldkörtelsjukdom.

Kvinnan anmälde till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd sedan hon efter medicinbytet på vårdcentralen fått bl a magbesvär och därför behövt sjukhusvård.

HSAN anser att det var fel av läkaren att utan uppföljande provtagning växla mellan preparaten.

Däremot skriver nämnden att det är mycket osannolikt att det var läkemedelsbytet kvinnan blev sjuk av, och friar därför läkaren.