Pengar till forskning om katastrofer

Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet föreslås få drygt åtta miljoner kronor under en femårs-period. Pengarna ska gå till forskning om naturkatastrofer.

– Fantastiskt roligt! Detta är ett viktigt steg för Centrum för klimat och säkerhet och Karlstads universitet, säger föreståndare i Karlstad Lars Nyström.

– Det vi arbetar med är att se hur naturfenomen som jordskred, jordbävningar, flodvågor och översvämningar uppstår och vilken roll vädret spelar. Vi analyserar hur samhället kan förebygga och förhindra naturkatastrofer, både när det gäller teknik och andra aspekter, säger Lars Nyström.

Bakom förslaget till fördelning av pengarna står de stora forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Universitetet har skickat in ansökan tillsammans med Uppsala universitet och Försvarshögskolan.

Regeringen tar så småningom det definitiva beslutet.