Skattkärr

Tippade jordmassor i skyddad damm

Åklagare ska utreda eventuellt miljöbrott nordost om Skattkärr. Det är statliga Svevia som efter att ha tippat jordmassor i en gammal branddamm i skyddat område anmäls av länsstyrelsen.

Jordmassorna ska vara från rensningsarbeten i vägdiken.

Det var en boende i närheten som larmade länsstyrelsen, och tippningen i dammen stoppades omedelbart.