Landstinget

Kritik mot stödet till våldsutsatta kvinnor

Våldsutsatta kvinnor får inte det stöd de behöver från psykiatrin, istället får många enbart medicinsk behandling som inte alltid hjälper i längden.

Det anser representanter för Alla Kvinnors Hus i Karlstad och Brottsofferjouren i Värmland, som nu vill ha en dialog med landstinget om hur de våldsutsatta kvinnorna kan få bättre hjälp.

Bland annat erbjuder sig frivilligorganisationerna att vara referensgrupp om personal inom psykiatrin behöver lära sig mer om våld i nära relationer.