Karlstad

Dåligt brandskydd på servicehus

Brandsäkerheten vid Ruds servicehus i Karlstad är otillräcklig och uppfyller inte krav som skulle ställas på en nybyggnad för samma verksamhet. Det konstaterar Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten pekar på en rad punkter som måste åtgärdas eftersom det förutom trapphus bara finns utrymningsvägar via fönster.

Något de boende inte själva skulle klara vid brand då de flesta äldre är i behov av hjälp.

Sprinkler och heltäckande automatiskt brandlarm är några av de åtgärder som räddningstjänsten föreslår.