Mellanskog går med vinst

Mellanskog redovisar en vinst efter finansnetto på drygt 11 miljoner kronor för årets fyra första månader. Vinsten samma tid förra året var 30 miljoner kronor.

Mellanskog, som har virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i bland annat Värmland, förklarar det försämrade resultatet med skogsindustrins minskade efterfrågan på virke.

Leveranserna av skogsbränsle till värmeverken har dock ökat med 40 procent under det första tertialet, skriver mellanskog i ett pressmeddelande.