Karlstad

Ja till motocrossbana i Hynboholm

Trots närboendes protester beslutade stadsbyggnadsnämnden på onsdagen att lämna ett positivt förhandsbesked och därmed godkänna att det blir en motocrossbana och klubbstuga i Hynboholm utanför Karlstad.

Frågan har stötts och blötts och tidigare varit uppe för behandling i nämnden, men dragits tillbaka för ytterligare utredning.

Det var inte en enig nämnd som idag tog beslut, utan vid omröstningen som var fri blev det sex ja mot fem nej. Fri omröstning innebär att ledamöterna tilläts rösta efter egen övertygelse och inte efter parti.

Ordförande i nämnden Håkan Holm, socialdemokrat, deltog inte i beslutet på grund av jäv, då han har del i en travhäst som är installad någon kilometer därifrån.