Karlskoga

PCB i marken i centrala Karlskoga

Halterna av PCB på en tomt i centrala Karlskoga är så höga att det inte ens är tillåtet att anlägga en industri där. Det står klart efter att Karlskoga kommun fått svar på de prover som tagits i marken vid Centralparken.

Provsvaren visar att det finns PCB i sådan mängd att det överskrider de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning.

Martin Lindström som är miljöskyddsinspektör på kommunen säger att han delvis är förvånad eftersom det inte finns några spår efter olja eller liknande som PCB brukar finnas i.

Marken måste nu saneras.