Yngre vargvänligare än äldre

De flesta värmlänningar vill att vargen ska vara fridlyst. Men skillnaden i åsikterna är stora beroende på ålder. Betydligt fler av de yngre är positiva till en fridlysning, jämfört med dem över 65. Och förklaringarna till det här går isär.

I opinionsmätningen som Synovate har gjort åt Sveriges Radio Värmland finns alltså en tydlig skillnad mellan de som är yngst, 18 till 29 år, och de som är över 65. Bland de unga säger 66 procent att de är för en fridlysning av varg, samma siffra för de äldsta är 30 procent.

Svenska Jägareförbundets ordförande i Värmland, Lennart Johannesson, tror att skillnaderna beror på olika erfarenheter.

– De äldre bor säkert kvar på landsbygden medan den unga generationen bor i tätorter och kanske inte har kontakt med den landsbygd som är berörd, säger han.

Undersökningen visade också att det är sex procent av värmlänningarna som säger att de har haft problem med varg. Det knyter Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson an till, när han ska förklara de stora skillnaderna mellan åldersgrupperna.

– Jag tror att de yngre har en mycket mer klarsynt uppfattning om vargen och de stora värden vargstammen bär på i förhållande till de små skador det handlar om. De äldre, som är mer positiva till jakt, förstorar upp skadorna. Delvis baserat mytbildning som finns kring vargen som problemdjur.

Det kan inte vara baserat på erfarenheter?

– Nej, det tycker jag inte att det kan vara eftersom undersökningen visar att det är väldigt få som uppfattar att de har problem med varg.