Riksrevisionen granskar utlokaliseringar

Riksrevisionen ska under hösten granska vilka effekter utlokaliseringen av Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut haft för berörda regioner.

Med anledningen av försvarsbeslutet 2004 förlorade många kommuner arbetstillfällen bland annat i Kristinehamn när regementet avvecklades.

Granskningen ska bedöma om statens kostnader för omlokalisering av hela myndigheter är rimliga, om det är effektivt ur ett regionalpolitiskt perspektiv och om det har någon betydelse för regionens tillväxt.