LANDSTINGET

Skarp kritik från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland.

Det var under våren 2004 som en pojke var i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland efter en remiss från en socialsekreterare. Detta för samtalskontakt med anledning av traumatiska upplevelser och övergrepp som pojken varit utsatt för.

Dock beslutades det om att inte påbörja någon behandling då det enligt psykologen kunde förvärra situationen.

Pojken tog själv initiativ till ny kontakt, fast denna gång till Barn- och ungdomshabiliteringen. Dem i sin tur vidarebefordrade hans ärende till barn- och ungdomspsykiatrin som även denna gång avrådde från samtalskontakt utan hänvisade pojken till föräldrarna. Ärendet avskrevs i mars 2006.

Men historien fortsätter. I juni 2007 skickade socialsekreteraren en ny remiss till barn- och ungdomspsykiatrin men remissen avvisade av berörd psykolog med hänvisning om att han var inskriven på barn- och ungdomshabiliteringen. Något som inte stämde.

I början av 2008, fyra år efter första kontakten, kontaktade socialsekreteraren återigen barn- och ungdomspsykiatrin och senare under året fick pojken en ny behandlare.

Socialstyrelsen menar att pojkens behandling dröjde under flera år är helt oacceptabelt. De menar även att om en behandlingsform, samtalskontakt, inte är lämplig ska andra behandlingsformer övervägas. Brister i kommunikationen ska heller inte leda till att barnet eller familjen inte erbjuds en behandling. Behandlaren måste alltid sträva efter att finna andra lämpliga lösningar.