Ingen ny rektor

Region Värmland avbryter rekryteringen när det gäller att hitta ny gemensam rektor till Ingesunds och Kyrkeruds folkhögskolor.

Totalt har 27 sökande anmält intresse och de får nu brev från Region Värmland med motiveringen att inte någon av de sökande passar på den profil Region Värmland vill ha till skolorna.

När beslutet i Region Värmland togs, att de två folkhögskolorna skulle ha en gemensam rektor, blev det fackliga protester bland annat eftersom arbetsbördan för den personen ansågs bli för stor.