Samarbete mellan psykiatri och allmänmedicin

För att öka patientsäkerheten har landstinget sett över rutinerna och gjort dessa mer tydliga, när det gäller samarbete mellan psykiatri och allmänmedicin.

Ett nytt område i överenskommelsen mellan de olika avdelningarna är att att självmordsnära patienter ska prioriteras och även att samarbetet kring tvångsvård och vårdintygsbedömningar ska specificeras.

- Samarbetet för psykiatrins del är breddat att omfatta fler yrkeskategorier än läkare och vi känner oss väl rustade, säger Bertil larsson, bidträdande diviskionschef för psykiatrin.