Nöjeshelgen

"Ett hejdlöst supande"

Det blev som polisen befarade en stökig helg i Värmland med bland annat våldtäkter och fylla då flera stora arrangemang anordnades samtidigt. Evenemangen drog sammanlagt 90 000 personer.
– Det måste vara ett systemfel när alla super hejdlöst, menar Roger Åkerström, chef för det norra polisdistriktet.