Sänkt straff i Hovrätten

Den 22-årige man från Kristinehamn som i Tingsrätten fick ett års fängelse för narkotikabrott har fått sitt straff sänkt av Hovrätten till 8 månader.

22-åringen ingick i en grupp om sju personer som alla dömdes till straff av varierande grad för narkotikabrott av Tingsrätten.

22-åringen ansågs vara den ledande i gruppen och var den ende som överklagade sin dom.