Två anmälningar enligt Lex Maria

Socialstyrelsen har fått in två anmälningar från Värmland enligt Lex Maria.

I det ena fallet är det Folktandvården i Värmland som anmälts efter att en pojke sövts med en för stark dos då en tand skulle dras ut. Den utövande tandläkaren kontaktade efter händelsen en specialistutbildad tandläkare som ansåg att händelsen inte skulle innebära fara för pojken. Även anhörig informerades och vid återbesök konstaterades det att allt gått bra.

I det andra fallet är det Landstinget i Värmland som anmäler till Socialstyrelsen att en kvinna i 50 årsåldern som sökt vård för högt blodtryck och revbenssmärtor fått vänta flera månader på rätt diagnos och behandling.

Det var i september 2008 som kvinnan träffade flera olika läkare, främst hyrläkare, på en vårdcentral i Kristinehamn. Tre månader efter första besöket fick hon veta att hon drabbats av skelettcancer. Hon ska ha fått svåra och smärtsamma komplikationer.