HAMMARÖ

Länsstyrelsen misstänker brott mot miljöbalken

Länsstyrelsen misstänker att Hammarö kommun begått brott mot miljöbalken och anmäler det inträffade till åklagaren.

Det handlar bland annat om att miljörapporten för år 2008 visar på för höga värden för utsläpp av fosfor från Sättersvikens reningsverk.