Värmländskt djurskyddspris till Lund

En grupp forskare vid Lunds universitet har fått 250 000 kronor av Djurskyddet västra Värmland. Forskarna försöker utveckla metoder att testa nya produkter utan att använda djur.

EU:s förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika gör undantag för flera djurtester, bland annat allergitester. En forskargrupp vid Lunds universitet är nu på god väg att få fram en djurfri metod.Malin Lindstedts forskargrupp har utvecklat ett testsystem baserade på odlade mänskliga celler för att testa om ämnen orsakar allergier. Lindstedts forskargrupp har varit mycket framgångsrik. Gruppens cellodlingsmodell MUTZ har valts ut som en av tre modeller som man ska arbeta vidare med inom ett EU-finansierat projekt, Sen-sit-iv, med målet att snabbast möjligt få fram en ny, djurfri allergitestmetod.