Hammaröelever protesterar mot tvång

Elevrådsledningen på Lillängsskolan på Hammarö ber Utbildningsdepartementet att reda ut frågan om skolbarn kan tvingas äta upp skolmat. Detta efter att en flicka på lågstadiet tvingats äta upp, trots att skolan har regler om att barnen inte ska tvingas.