Konkurserna ökar dramatiskt

Finanskrisen slår nu med full kraft mot svenska småföretag. Antalet konkurser har ökat mycket kraftigt den senaste tiden,visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Under juni månad ökade konkurserna i landet med 68 procent jämfört med juni förra året och under det första halvåret i år uppgick konkursökningen till 48 procent jämfört med första halvåret ifjol.

Om vi studerar statistiken i detalj län för län så är det värst i Jönköping, Kronoberg och på Gotland som alla mer än fördubblat antalet konkurser det senaste halvåret. Anmärkningsvärt är också att Stockholm , som tidigare klarat sig tämligen bra nu är på allvar indragna i krisen. Efter att haft en stabil, låg nivå i ett par år har nu konkurserna i Stockholm ökat med 50 procent det senaste halvåret.

Vi här i Värmland klarar oss relativt bra med totalt 85 konkurser hittills i år , vilket är en procentuell ökning på runt 40 procent.

Enligt UC är det inom Detaljhandeln som flest företag går i konkurs, men den procentuella ökningen är störst inom tillverkningsindustrin speciellt för metallföretag.

När det gäller IT-branschen har den haft mycket få konkurser det senaste året men i juni var det just IT-företag som fick ge upp.

För framtiden så spår UC att den tidigare prognosen om 40 procent fler konkurser i år fortfarande håller. Vilket betyder en klar ljusning det närmaste halvåret.