Det blir massor med blåbär i år

Det blir betydligt mer blåbär i de värmländska skogarna i år jämfört med i fjol. Enligt Sveriges lantbruksuniversitets blåbärsprognos för i år blir det mer blåbär i hela landet än vi haft i genomsnitt de senaste sex åren.  Uppgifterna bygger på hur mycket blommor och kart som funnits i skogsmarkerna runt om i landet.

Enligt försöksledare Ola langvall på SLU har det dock på vissa håll varit torrt under mognaden vilket kan göra att bären är mindre i storlek. I Norrland och Götaland ser tillgång ut att kunna mäta sig med toppåret 2007.