Skränande fåglar i Karlstad

Måsar och framförallt kajor finns just nu i mängder runt om i Karlstad. Många klagomål på skränande fåglar kommer in till kommunen med krav på avskjutning.

Till Karlstad kommun kommer många telefonsamtal om kajor och måsar. Sara Genell jobbar på natur och parkenheten och hon säger att det inte är aktuellt att jaga och skjuta av måsar och kajor i stan bland annat för att det inte är jaktsäsong på dem.Tipsen från kommunen handlar istället om att hålla rent från mat på gator och torg. För fastighetsägare gäller det att jobba förebyggande genom att ta bort fåglarnas bon tidigt på våren.