Mammografin öppen igen

Mammografin vid Centralsjukhuset i Karlstad har nu öppnats sedan det datavirus som härjat i datanätet tidigare tvingat fram en stängning av verksamheten.

En ny server och två av fyra röntgenlabb är nu igång och mammografin kan i stort sett fungera som vanligt igen.

Datanätet för medicinsk utrustning på Landstinget i Värmland drabbades den 24 juni av en aggressiv mask. Masken kunde snabbt lokaliseras till radiologins datanät och så småningom stängas in i mammografins nät.

- I höst kommer vi att göra en händelseanalys där vi ska sammanfatta kostnader och uppdatera rutiner för att dra lärdom av händelsen, säger Annette Andersson länschef för radiologin.