Karlstadläkare kräver totalförbud mot barnaga i världen

Det har gått 30 år sedan Sverige som första land i världen förbjöd barnaga. Men fortfarande så växer en övervägande majoritet av världens barn upp med fysisk bestraffning både i hemmet och i skolan.

Det är bara mellan två och tre procent av världens barn som växer upp med ett lagstadgat skydd mot aga. I början av veckan hölls en konferens i Stockholm med deltagare från hela världen där mänskliga rättigheter ur ett barnperspektiv diskuterades. En av talarna var barnläkaren Staffan Jansson från Karlstad

– Vi har gått från en situation där en majoritet av alla svenska föräldrar ansåg att det var normalt och kanske till och med bra att straffa sina barn kroppsligt med jämna mellanrum som ett led i att uppfostra dem till goda medborgare i Sverige. Idag har vi den helt motsatta situationen, där över 90 procent av alla svenska föräldrar tycker att det är ett avvikande beteende att straffa barn kroppsligt, säger barnläkaren Staffan Jansson från Karlstad.

Staffan Jansson forskar om barns hälsa och säkerhet och ansvarar för de nationella studierna om barnmisshandel i Sverige.

– Jag brukar säga att detta är kanske den största attityd- och beteendeförändring som en vuxen befolkning har genomgått någonsin under en så kort tid som 40 år i västvärlden.

Det är hittills 24 länder i världen som har förbjudit barnaga. Sverige var först ut 1979 och ses som ett föredöme. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra även här på hemmaplan, och ett område som Staffan Jansson vill lyfta fram är situationen för barn med funktionshinder eller som lever med kroniska sjukdomar.

– De är faktiskt mer utsatta för våld i sina hem och även i skolan, och det är ett tråkigt fenomen. Men kanske i någon mening begripligt eftersom de här familjerna ofta är väldigt stressade på olika sett. Och där har vi tänkt att gå vidare och intervjua föräldrar med funktionshindrade barn, för att se vad de tycker är extra besvärligt i sina liv och vad de behöver för hjälp. För det är ju det det handlar om, att stötta dem så att de inte behöver komma i de här situationerna.

Men 2009 är inte bara jubileumsår för antibarnagalagen, utan i år är det även 20 år sedan FN:s barnkonvention trädde i kraft. Två av världens länder har fortfarande inte skrivit under konventionen: Somalia och USA.

– I Sverige har vi en lång tradition när det gäller individens rätt, som har ett övertag över gruppers eller familjens rätt. Medan i många andra länder, till exempel i USA, så är det familjens rätt som går före och det har hittills varit helt omöjligt att diskutera en antiagalag i USA.

Laila Carlsson
laila.carlsson@sr.se