Värmländska skolor anställer obehöriga lärare

Trots tidigare påpekanden och kritik från Skolinspektionen gällande obehöriga lärare visar en ny granskning att obehöriga lärare anställts.

Fyra skolor i Värmland anställer obehöriga lärare trots tidigare påpekanden och kritik gällande just obehöriga lärare. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen.

Skolinspektionen har synat 30 grundskolor som tidigare fått kritik för att lärare saknar kompetens i de ämnen och årskurser de undervisar i. Granskningen visar nu att på samtliga skolor finns fortfarande obehöriga lärare och på 18 av skolorna är bristerna oacceptabelt stora, enligt Skolinspektionen.

De fyra värmländska skolorna är Gunnarsbyskolan i Charlottenberg, Sandviksskolan och Österledsskolan i Karlskoga samt Töcksfors skola.