Värmlänningar protesterar mot KBT

Drygt trettiotalet värmlänningar protesterar mot Socialstyrelsens förslag om att fokus ska ligga på kognitiv beteendeterapi, KBT, som behandlingsform vid ångest och depressioner.

Landets psykologer psykiatriker och psykoterapeuter visar starkt motstånd mot förslaget och totalt över 2.600 personer har skrivit under protestlistor som skickats till socialminiser Göran Hägglund.

KBT har i människors medvetande olyckligt kommit att framstå som att ha bättre effekt än andra terapiformer, men så är inte fallet, enligt skrivelsen, och det är allvarligt eftersom andra behandlingsformer då riskerar att avfärdas.