PSYKVÅRDEN

Anmäler brist på kompetens

Två läkare inom psykvården vid Karlskoga lasarett har anmälts till Socialstyrelsen av en anhörig till en patient.

Anledningen är att dottern är oroad över mammans brist på vård då mamman, som inte har någon sjukdomsinsikt, motsatt sig den vård hon var i behov av.

Enligt anmälan finns inte kompetensen att vårda en person som motsätter sig frivillig vård.