Datafel missade mammografigranskning

Datorn vid mammografin vid Centralsjukhuset i Karlstad har inte registrerat läkarnas bedömning av röntgenbilder korrekt. Detta har lett till att flera kvinnor har friskförklarats när de egentligen behövde undersökas vidare.

När datafelet upptäcktes granskades ett antal undersökningar två år tillbaka i tiden, vilket ledde till att fem kvinnor fick genomgå en extra kontroll.

Datafelet har nu anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.