Dykare utbildas för djupdyk

En del av kustbevakningens dykare får nu kompetens som så kallade tungdykare vilket innebär att de kan gå ned på större djup, vara nere längre och inte minst göra mer avancerade jobb under ytan.

Tungdykare med B-certifikat, som det heter, har alltså rätt att utföra avancerade arbeten under vattnet.

De är otympligare, med en hjälm på huvudet och tyngder på dräkten, så de behöver hjälp från kollegor vid ytan för att förflytta sig. Å andra sidan kan de vara nere på 50 meters djup mot max 40 idag och kan även stanna nere betydligt mycket längre tid än idag.

Tungdykarna kommer framförallt till nytta för att hålla havet och Vänern och Vättern rena från farliga utsläpp.