Sänk hastigheten i Solvik

För att få ner hastigheten kräver Solviksbor i Arvika att det blir farthinder på Solviksvägen, innan något allvarligt inträffar.

En boende längs vägen har två gånger haft påhälsning i sin häck och han har nu enligt Arvika Nyheter samlat in ett 40-tal namnunderskrifter från närboende som skickats till kommunen tillsammans med en beskrivning av problemen.