EDA

Gunneruds skola måste åtgärda brister

Gunneruds skola i Skillingsfors har en del brister som måste åtgärdas. Det konstaterar Arbetsmiljövrket efter en inspektion på friskolan.

Det handlar om att undersöka personalens arbetsförhållanden för att undvika ohälsa och olycksfall.

Personalen behöver också utbildas i första hjälpen och utveckla rutiner för krisstöd.

Bland annat måste Idrottsredskpen kontrolleras med jämna mellanrum och ventilationen som inte är tillräckligt bra måste åtgärdas.

Skolan har tid fram till den 30 september att redovisa åtgärsplaner till Arbetsmiljöverket. Det skriver Arvika Nyheter idag.