Torsby

Sågverk måste förbättra miljön

Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot säkerheten i ett sågverk utanför Torsby och förelägger företaget ett vite på 200 000 kronor om inte samtliga 12 påpekanden rättas till före årsskiftet.

Bland annat ska nödstopp installeras på maskiner och skydd över sågklingor monteras.

Arbetsmiljöverket inspekterade sågen i November 2008 och påpekade redan då bristerna, men trots det har inte några nämnvärda åtgärder vidtagits och nu föreläggs företaget ett vite på 200 000 kronor.