Bondförnuft ska ge säkert jobb

Sveriges farligaste jobb finns på landet. Jord- och skogsbruket står för en femtedel av alla arbetsrelaterade dödsolyckor och varje år omkommer 10 till 15 personer i Sverige. Med anledning av detta startar LRF den landsomfattande kampanjen "Säkert Bondförnuft".

Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Trots att dem utgör 2 procent av Sveriges arbetskraft, står jord- och skogsbruket för hela 20 procent av alla dödsolyckor. Varje år omkommer 10-15 personer på gårdar runt om i landet, flera av dem barn. Dessutom skadas tusentals personer och forskarstudier pekar på att upp emot 90 % av olyckorna inom lantbruket inte rapporteras.

De vanligaste olycksituationerna är reparationer, till- eller frånkoppling av maskiner, ensamarbete i skogen och hantering av stora djur.

Hittills i år har tolv personer omkommit, varav två barn.