ARVIKA

Medicin anmäld till Läkemedelsverket

En läkare vid Arvika sjukhus har gjort en anmälan till Läkemedelsverket om en patient som kan ha drabbats av en allvarlig biverkning av sin medicin.

Patienten fick en medicin som ska motverkar hjärtsvaghet men enligt anmälan blev de misstänkta biverkningarna allvarliga.

Att biverkningen är allvarlig innebär att den kunnat leda till döden, invalidisering, missbildning eller som krävt ytterligare vård.