Rikskriminalpolis åläggs med varning

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen har beslutat att ålägga en polis vid rikskriminalen med disciplinåtgärd i form av varning.

Det var i maj som Rikskriminalen gjorde ett nationellt tillslag i fjorton län, däribland Värmland, mot misstänkta för barnpornografibrott.

I samband med tillslaget så anhölls en man i 40-årsåldern från Charlottenberg som senare visade sig vara oskyldig. Den värmländske mannen friades helt från brottsmisstankar och ärendet lades ned efter beslut av kammaråklagare vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

Rikspolisstyrelsen skriver i sin anmälan till Personalansvarsnämnden att polisen i fråga inte uppmärksammat att en viss IP-adress var klassad som ogiltig hos Internetleverantören. Spårningen kom därför att ske på en felaktig IP-adress, med följd att husrannsakan och förhör hölls med mannen från Charlottenberg som aldrig borde ha misstänkts för barnpornografibrott.

Personalansvarsnämndens ålägger nu polisen vid rikskriminalen en disciplinåtgärd i form av varning. Nämnden anser att felet inte kan ses som ringa och skriver i sin motivering att "Ett misstag som detta kan få mycket negativa konsekvenser för den som blir misstänkt och skadar dessutom allmänhetens förtroende för polisen".