Lediga lärarjobb har halverats på ett år

Nästan 13 000 färre lärarjobb utannonserades under årets första fem månader jämfört med samma period 2008. Det visar ny statistik från Lärarförbundet.

I Värmland har antalet lediga platser för gymnasielärare minskat med drygt 41 procent på ett år, från 170 lediga platser förra året till 100 idag.

Antalet lediga platser för grundskollärare och lärare i estetisk-praktiska ämnen har minskat med närmare 61 procent, från 219 till 86.

Men den största minskningen i antalet lediga platser finns för förskollärare - och fritidspedagoger. Just nu finns bara elva lediga platser i Värmland mot 70 samma period förra året. En minskning med drygt 84 procent.

Minskningen av antalet lediga lärarjobb kan ses över hela landet. Under årets första fem månader utannonserades 13 100 platser, vilket är en halvering jämfört med 2008, då nästan 26 000 platser annonserades ut.

Två tredjedelar av kommunerna skär ned på skolornas verksamhet under 2009.I kombination med det stora antal varsel som lagts under perioden så är siffror mycket oroväckande, säger Lärarförbundets vice ordförande Inger Maurin.

En icke tillsatt tjänst eller en uppsagd lärare innebär att de som har kvar jobbet får en ännu mer pressad arbetssituation som leder till ökad ohälsa bland lärarna, säger Inger Maurin.