Landstinget

Fler lediga vårdplatser i sommar

Landstinget i Värmland har i sommar fler vårdplatser öppna än tidigare år. Det är en följd av den kaosartade situation som rådde på akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad förra sommaren.

Nu finns ungefär sextio lediga platser, vilket kan jämföras med fyra stycken vid samma period förra året. Förutom fler vårdplatser har rutiner vid samarbeten mellan länets sjukhus setts över och personalens semesterperioder ändrats för att det alltid ska finnas van personal på plats.

- Vi har haft situationer där vi omdirigerat ambulanser, men sammantaget så är det en bättre situation nu än förra året, säger Gunilla Andersson, tillförordnad biträdande landstingsdirektör.