Värmland

Lägre ersättning till kränkta poliser

Samhället måste bli bättre på att stötta kränkta poliser, det anser Polisförbundet Värmland. De riktar nu kritik mot Brottsoffermyndigheten som de anser har en skev bild av vad en polis bör tåla.

29 procent av poliserna i Värmland har tilldömts kränkningsersättning av domstol till följd av händelse som har inträffat i tjänsten. Av landets samtliga poliser har en av sex poliser någon gång vänt sig till Brottsoffermyndigheten för att få ut sina pengar. Av dessa har knappt var tredje polis i slutändan fått ut pengarna. Det visar en undersökning som Polisförbundet genomfört.

Polisförbundet menar att det är problematiskt att myndigheten gör en egen prövning, där summan ofta skiljer sig från domstolens beslut. Oftast sätts då kränkningsersättningen lägre än vad domstolen har dömt ut i skadestånd.

- Det här är inte bra och måste utredas, säger Stefan Wickberg, ordförande i Polisförbundet Värmland.