Alla vill bli socionomer

Socionomutbildningen på Karlstads universitet är den i särklass mest populära bland universitetets utbildningar. Cirka 1 400 personer står som reserver till de 46 platser som finns på utbildningen. Och det är nästan bara kvinnor som söker utbildningen.