Mossig nämndemannakår

Över hälften av nämndemännen vid Värmlands tingsrätt är över 60 år. Och bara 10 av 119 nämndemän är under 40 år.

Tanken med nämndemännen som sitter i domstolen är att de ska representera allmänhetens intressen å ska det fungera måste flera yngre nämnden in, säger Lars Österdahl, ordf Karlstads nämndemannaförening till VF.

Idag utses nämndemännen av de politiska partierna något som Lars Österdahl tror måste ändras om man vill få in yngre.