Kils golfklubb går sin egen väg

Golfklubbarna i Värmland kämpar med vikande medlemsantal och ekonomiska problem.

För att råda bot på detta presenterade Kils gollklubb för precis ett halvår sen en unik satsning där medlemmarna fick tillbaka den kontantinsats man betalade när man började i klubben.

Och satsningen har gett resultat, säger Tage Nordkvist ordförande i Kils golfklubb.

Han säger att man ville ge medlemmarna maximal trygghet. Till dags dato är det 200 medlemmar som valt att få tillbaka sin kontantinsats.

Kils golfklubb får nya medlemmar hela tiden, säger Tage Nordkvist. Bara den här veckan har klubben fått tre nya medlemmar och han tror att det blir en kraftig ökning av antalet medlemmar i framtiden.