Stor svensk-norsk träindustriaffär

Den svensk-norska industrikoncernen Are säljs till Moelven Industrier.
Moelven övertar Are vid årsskiftet och köpet omfattar Ares träindustriverksamhet och råvaruorganisation vid fem företag i Sverige och ett i Norge. Försäljningen omfattar träindustriföretagen Edanesågen och Årjängs Såg i Värmland, Dalslandsföretagen Nössemarks Trä,Tom Heurlin i Ånimskog och Are Skog i Eda samt Are Brug i Spydeberg i Norge. Efter förvärvet av Are kommer Moelven-koncernen att få en årsomsättning på 5,9 Miljarder kronor och få 3.300 anställda, fördelat på ca 1.850 i Norge och ca 1.450 i Sverige. Försäljningen måste godkännas av styrelsen i Moelven och konkurrensmyndigheterna. Moelven Industrier ägs i sin tur av finländska Finnforest