Företagare vill skynda på utbyggnad av Riksväg 61

Företagarna i Arvika/Eda och Arvika Företagsledargrupp uppmanar Länsstyrelsen och kommunerna Arvika, Eda och Kil att göra allt för att skynda på den nödvändiga utbyggnaden av riksväg 61. För deras del är en kraftfull satsning på riksväg 61 högprioriterad och nödvändig för att kunna skapa säkra och effektiva industritransporter till och från företagen.