Oro för sänkt spritskatt

Värmlands nykterhetsförbund ser allvarligt på diskussionen om att sänka spritskatten i Sverige för att harmonisera skatten med andra eu-länder.
Redan idag kostar alkoholskadorna staten 150 miljarder kronor och ett sänkt pris på alkohol kommer att leda till stora kostnader säger Monika Ståhl ordförande för Värmlands nykterhetsförbund