Sjötrafiken stoppad i Trollhätte kanal

Sjötrafiken vid slussarna i Trollhättan stoppades under hela fredagen efter att ett fartyg av oförklarliga skäl börjat driva framåt och skadat portarna vid en av slussarna i Trollhätte kanal.
Incidenten inträffade vid fyratiden på fredagsmorgonen då handelsfartyget Mangen på färd från Kristinehamn skulle slussas söderut. Fartyget var inne i en sluss och var förtöjt, men plötsligt började det gå framåt och rände in i ett slusspar som skadades. Ännu sent på fredagskvällen hade inte trafiken genom slussarna kunnat påbörjas.