SR och SVT borde rapportera mer om EU

Sveriges radio och sveriges television måste ges ett tydligare uppdrag att rapportera om vad som händer inom EU. Det skriver socialdemokratiska riksdagsledamoten Berit Högman i en motion till riksdagen.
Enligt Högman skulle många svenskar vilja veta mer om vilka frågor som behandlas inom EU och hon tycker att Public serviceföretagen borde ge allmänheten möjlighet att på ett lättfattligt sätt följa EU:s diskussioner.