Länsrätten gav polisen bakläxa

En av dom vapenhandlare i länet som blivit av med sitt tillstånd att sälja vapen har nu fått rätt sedan ärendet överklagats Länsrätten.
Polisen ansåg att handlaren sålde för få vapen per år och därför var olämplig, något som länsrätten inte håller med om. Handlaren Roland Milién i filipstad är nöjd idag - att sälja vapen är en marginell del av vår verksamhet men det är viktigt för servicen att vapenhandel får finnas även i glesbyggd.