Mjönäs skola läggs ner

Barn- och bildningsnämnden i Hagfors kommun vill lägga ner Mjönäs skola efter vårterminen nästa år.
De 66 barn som berörs ska från och med höstterminen läsa på Munkerudsskolan i Munkfors. Det förslag som skolledningen arbetat fram innebär också att skolorna i Råda och Stjärnfors kommer att slås samman och en ny skola ska byggas tidigast 2008.